خانه » Articles » دیزل ژنراتورها

دیزل ژنراتورها

دیزل ژنراتورها

ژنراتور

دیزل ژنراتور چیست؟

Generator controlparda دیزل ژنراتورها

دیزل ژنراتورها

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور ترکیبی است ازموتور دیزل و ژنراتور که به آن آلترناتور گفته می­شود.دیزل ژنراتور برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می ­گردد که موتورآن به­عنوان مولد نیروی مکانیکی،سوخت گازوئیلی را به نیروی دورانی تبدیل می ­کند،که این نیرو به آلترناتور داده می­ شودو آلترناتور این نیروی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می­ کند.

توانی که موتور دیزل می­ تواند تولید کند باتوجه به ابعاد دیزل متفاوت است ودر نتیجه این توان مکانیکی با توان الکتریکی که در خروجی ظاهر می ­شود رابطه ­ی مستقیم دارد.

_ دیزل ژنراتورها ازنظرسوخت به سه دسته تقسیم می­ شوند :

  • گازوئیل سوز (Disel gensets)
  • گازسوز (Gas gensets)
  • دوگانه سوز (Dual fuel gensets)

ساختار دیزل ژنراتور چیست؟

به طورکلی دیزل ژنراتور از ۲ قسمت دیزل و ژنراتور که به هم کوپل شده اند تشکیل شده است ودارای اعضای زیرمی باشد:

۱- موتور : مبدل سوخت به نیروی مکانیکی

۲- سیستم رادیاتور : برای جلوگیری از صدمات ناشی از بالا بودن دما

۳- اگزوز : خروج دود تولید شده ناشی از سوخت گازوئیل

۴- سیستم کنترل : دراین بخش برد کنترل وجود دارد که برای کنترل پارامترهای ژنراتور مانند ولتاژ،فرکانس وجریان وهمچنین برای کنترل پارامترهای دیزل مانند سرعت،حرارت،فشارروغن وخاموش روشن کردن دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

۵- دینام استارت : اپراتور بافرمان دادن به این قطعه،دستگاه را روشن می کند.

۶- ژنراتور : واحدی است که نیروی مکانیکی تولید شده توسط موتور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

۷- کوپلینگ : اتصال یک وسیله می باشد که یکی محرک ودیگری متحرک است که محرک موتور دیزل است و متحرک آلترناتور (ژنراتور)است.فرایند اتصال موتور مکانیکی دیزل به ژنراتور و فراهم کردن تجهیزات جانبی به منظور فعالیت این وسیله (دیزل ژنراتور) کوپله کاری نامیده می شود.

۸- سیستم روغنکاری : چون ژنراتور دارای قطعات محرک در موتورش است بنابراین نیاز است روغنکاری آلات متحرکه انجام شود.هم چنین برای هرنوع نشت روغنکاری وتغییر در روغنکاری، ساعت کارکرد برایش در نظر گرفته می شود.

۹- سیستم سوخت : وظیفه ی تغذیه ی موتور رابرعهده دارد واز قسمت های مختلفی تشکیل شده است.

۹-۱- ارتباط لوله ازمخزن سوخت به موتور

۹-۲- پمپ سوخت: سوخت را از مخزن اصلی برای مصرف منتقل می کند که در اکثر مواقع به­طور الکتریکی کارمی کند.

۹-۳- انژکتورسوخت: سوخت مایع را تمییز کرده وسوخت را به میزان مورد نیاز برای احتراق موتور اسپری می کند.

۱۰- تنظیم کننده ولتاژ(AVR) : تنظیم ولتاژ خروجی ژنراتور به­صورت اتوماتیک به عهده ی این بخش است.

دیزل ژنراتور چگونه کار می کند؟

طرز کار دیزل به این صورت است که موتور،سوخت دیزل را به منظور تولید حرکت برای ژنراتورمی سوزاند و پس از آن ژنراتور حرکت را به واسطه ی نیروی الکترومغناطیس به الکتریسیته تبدیل می کند. دو جزء مختلف موتور و ژنراتور الکترومغناطیس با میل لنگی به یکدیگر متصل شده اند و حرکت تولید شده توسط موتور دیزلی را به آهن­ربای ژنراتور منتقل می کنند.موتور دیزلی با یک احتراق درونی کوچک روشن می شود.

دراین موتورها دریچه ای تعبیه شده تا سوخت را کنترل کنند وسرعت موتور را به کنترل خود درآورند.این کار باعث می شود که قدرت خروجی ژنراتور استاندارد شود.سپس همزمان باچرخاندن میل لنگ توسط موتور دیزلی متصل به ژنراتور؛ محور اصلی آن داخل آلترناتور می چرخد و این حرکت باسرعت زیاد باعث چرخش آهن ربا درون سیم پیچ ژنراتور می شود.به این ترتیب با استفاده از قانون القای الکتریکی؛ الکتریسیته تولید می شود.گاورنر نیز به موتور اجازه می دهد با افزایش میزان مصرف سوخت،سرعت را بالا ببرد تا در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی در مصرف کنندگان، میزان تولید برق را کنترل کند.

راه اندازی دیزل ژنراتور

ما برای راه اندازی دیزل ژنراتور به یک سیستم نیاز داریم تادیزل ژنراتور را از لحاظ روغن،آب،سوخت،باطری و… چک نماید وبعد؛ فرمان برای روشن شدن صادر کند.به این سیستم برد کنترل دیزل ژنراتور گفته می شود.

برد کنترل دیزل ژنراتور به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد:

۱- نحوه ی عملکرد و راه اندازی دیزل ژنراتور « مانند:حالت دستی،اتوماتیک امرجنسی، پارالل سنکرون و…»

  • حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور و نیز مصرف کننده « اعلام آلارم و احیاناً Shut down برای حفاظت از کمیت های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور و مصرف کننده».

 

راه اندازی دیزل ژنراتور با برد کنترل استارت دستی و ریموت (Manual Remote Start (MRS

درجاهایی که مصرف کننده دسترسی به شبکه ی برق ندارد؛برای راه اندازی دیزل ژنراتر لازم است برد کنترلی برای خاموش کردن موتور و همچنین حفاظت آن استفاده شود که در اصطلاح به آن برد کنترل استارت دستی گفته می شود که این بردها به این صورت کار می کنند:

_ فرمان استارت دیزل ژنراتور توسط اپراتور از روی کنترلر یا از راه دور از طریق ترمینال های دستگاه

_ نمونه گیری و اندازه گیری پارامترهای مکانیکی (مانند فشار روغن،دمای آب و…) و الکتریکی (مانند فرکانس،ولتاژ و…) و نشان دادن آن­ها روی نمایشگر

_ درصورت پایدار بودن پارامترهای ذکرشده ی فوق فرمان بسته شدن کلیدباز صادر می گردد

_ فرمان قطع کلید بار از روی کنترلر یا از راه دور از طریق ترمینال­های ورودی دستگاه

_ بعد از فرمان قطع دیزل ژنراتور وارد مرحله ی خنک شدن می شود و بعد از مدت زمانی که توسط اپراتور تعریف می شود؛ فرمان Shut Down توسط کنترلر صادر می گردد.

امکانات برد کنترلرهای دستی(Manual Remot Start)

– نمونه گیری سه فاز / تکفاز ژنراتور

– ارتباط از طریق CAN BUS

– حفاظت پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

– ثبت رخدادها و شرایط کارکرد دیزل ژنراتور

– ارتباط آسان اپراتور با کنترلر

– ورودی و خروجی­های دیجیتال و آنالوگ جهت اتصال تجهیزات مختلف به کنترلر

راه اندازی دیزل ژنراتور با برد کنترل اضطراری برق شهر

   Auto Mains Failure (AMF

در کاربردهای اضطراری که دیزل ژنراتور نقش Stand by دارد استفاده از تابلوی امرجنسی( تابلوATS) نیاز می باشد. بدین ترتیب با قطع برق شهر، دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک روشن شده و جایگزین برق شهر می گردد و با وصل مجدد برق شهر، دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک خاموش می گردد. تابلو ATS با نام های تابلو Change over دیزل ژنراتور، تابلو Emergency دیزل ژنراتور، تابلو اتوماتیک دیزل ژنراتور نامیده می شود و این بردها به این صورت کار می کنند:

– نمونه گیری و اندازه گیری لحظه به لحظه ی برق شبکه و کنترل وجود خطا در آن

– فرمان استارت دیزل ژنراتور در صورت وجود خطا در برق شبکه

– نمونه گیری و اندازه گیری پارامترهای مکانیکی(مانند فشار روغن،دمای آب و…) و الکتریکی (مانند فرکانس،ولتاژ و…) دیزل ژنراتور

– درصورت پایدار بودن پارامترهای ذکرشده فرمان انتقال بار ازسمت برق شهربه دیزل ژنراتور با باز شدن کلید برق شهر وسپس بسته شدن کلید دیزل ژنراتور صادرمی گردد.

– درصورت بازگشت وپایدار شدن شبکه کنترلر فرمان انتقال باراز سمت شبکه را به ژنراتور با باز شدن کلید دیزل ژنراتور و سپس بسته شدن کلید برق شهر را صادر می نماید.

– پس از این مرحله دیزل ژنراتور وارد مرحله ی خنک شدن شده و پس از زمان تعریف شده،کنترلر فرمان خاموش شدن را صادر می کند.

 

امکانات برد کنترلرهای اتوماتیک (AMF)

– نمونه گیری سه فاز/تکفاز برق شهر و ژنراتور

-ارتباط از طریق CAN BUS

– حفاظت پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

– ثبت رخدادها وشرایط کارکرد دیزل ژنراتور

– ارتباط آسان اپراتور با کنترلر

– ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ جهت اتصال تجهیزات مختلف کنترلر

 

عنوان مقاله :

دیزل ژنراتورها

گردآورنده :

حامد کشتکار

 

از فروشگاه اینترنتی ما دیدن نمایید

www.shop.controlpardaz.com

دانلود فایل به صورت PDF

pdf950511icon دیزل ژنراتورها

کلمات مرتبط :

دیزل ژنراتورها , دیزل ژنراتور , دیزل , ژنراتور , دیزل ژنراتور چیست , نمایندگی فروش دیزل ژنراتور در گیلان , قیمت دیزل ژنراتور , فروش دیزل ژنراتور در رشت , نماینده محصولات انکو , فروش کنترلر دیزل ژنراتور , کنترلر انکو ترکیه , نماینده انکو ترکیه , نماینده فروش انکو , خدمات کنترلر , فروش برد ENKO , نماینده فروش کنترلرهای دیزل , اتوماسیون دیزل ژنراتور , حفاظت دیزل ژنراتور , کنترل ریموت دیزل , مونیتورینگ دیزل , استارت دستی , دیزل ژنراتور , برد اتوماتیک استارت , دیزل , برد اتوماتیک استارت انکو , خدمات فنی کمپ , راه اندازی برد دیزل کمپ , برنامه ریزی برد کمپ , خدمات Amf25 کمپ , برنامه نویسی Amf25 کمپ , فروش Amf25 , قیمت , گیلان , رشت

پاسخ دادن

SS