خانه » فروش ویژه اینورترهای اشنایدر

فروش ویژه اینورترهای اشنایدر

فروش ویژه اینورترهای اشنایدر

به مدت محدود

خرید به صورت پک

مدل ها توان (KW) ولتاژ
اینورتر تکفاز ATV11
ATV11 ۰٫۱۸ ۲۲۰
ATV11 ۰٫۳۷ ۲۲۰
ATV11 ۰٫۵۵ ۲۲۰
ATV11 ۰٫۷۵ ۲۲۰
اینورتر تکفاز ATV31
ATV31 ۰٫۱۸  ۲۲۰
ATV31 ۰٫۳۷  ۲۲۰
ATV31 ۰٫۵۵  ۲۲۰
ATV31 ۰٫۷۵  ۲۲۰
اینورتر سه فاز ATV31
ATV31 ۰٫۳۷ ۳۸۰
ATV31 ۰٫۵۵ ۳۸۰
ATV31  ۰٫۷۵ ۳۸۰
ATV31 ۱٫۱ ۳۸۰

شرایط :

۱ – اینورترهای خریداری شده به صورت پک باشد.

۲ – با خرید ۱۰ عدد، اینورتر های ATV11 ، شامل ۱۵ درصد تخفیف و با خرید ۱۰ عدد، اینورتر های ATV31 ، شامل ۳۱ درصد تخفیف می باشند.

SS